Copyright

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, slogans, quotes, reviews, grafisch materiaal, logos en (handels)merken, en de gebruikte software zijn eigendom van Callas-Audio of derden, en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site. Gebruik van enig (handels)merk op deze website is verboden, tenzij Callas-Audio of andere rechthebbende voorafgaand schriftelijk toestemming heeft verleend. Callas-Audio, Callas Recordclamp, Callas Platenpuck, Callas Ebony, Callas Aria, Callas Diva, Callas Bamboo, Callas BambooCarbon, Callas Soundboard, Callas Magicbricks, Callas Review, Callas Specials, Callas Audiorack, Callas Armboard, Callas Modkit, Callas Bamboorack, Callas Powercord, Callas CAPcord, Callas-Audioccasion, en Callas Foto zijn gedeponeerde handelsmerken.

Gebruik van foto’s en tekst op de website

Het is daarom uitdrukkelijk verboden de foto’s waarop rechten berusten voor enig (commercieel) doel te gebruiken zonder toestemming van Callas-Audio. Als u foto’s of tekst die op de website staan wilt gebruiken neem dan svp contact op met Callas-Audio. Het is u toegestaan deze website door te bladeren en fragmenten ervan te reproduceren door deze te printen, te downloaden naar een harde schijf, alsmede te verspreiden onder derden, doch in alle gevallen alleen indien het gaat om niet-commerciële, informatieve en persoonlijke doeleinden en op voorwaarde dat bovenstaande copyrightmelding cq bronvermelding in al deze reproducties voorkomt. Geen enkele reproductie of deel van de website of tekst mag verkocht of verspreid worden voor commerciële doeleinden of worden veranderd of worden opgenomen in enig ander werk of andere publicatie of website, zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Callas-Audio.